"Tea kan give enhver organisation en sjæl, som alle forstår, og føler de er en del af. Det giver enorm ekstra energi – og tilfredshed hos brugere og borgere"

Poul Nyrup Rasmussen.

De stærkeste fortællinger i en organisation er dem, medarbejderne fortæller med eksempler fra hverdagen. Det er dér, man kan mærke, hvordan virksomhedens vision lever.

FOKUS

Drop at tale om kerneopgaven som noget, der hører hjemme i en lærebog. Tal i stedet med dine medarbejdere om, hvordan de arbejder i dagligdagen og hvorfor de gør, som de gør.

 

Resultatet er historiefortælling, som udvikler din organisation og dine medarbejderes måde at arbejde på.


Forudsætningen er, at organisationens teamledere er klædt på, så de kan lede og styre efter virksomhedens vision og strategier i dagligdagen.

 

Det er mit speciale at hjælpe med den proces. Og min erfaring er, at det gælder i alle virksomheder, uanset branche, offentligt eller privat.

 

Lad mig give et eksempel: I det offentlige vokser kravet til kommunerne: de skal skabe mere velfærd for færre penge. Det er lederne, der skal få det til at ske. De skal drifte, men de skal også optimere samarbejde og processer, skabe velfærd sammen med andre og sikre, at plejecenteret og skolen dyrker fællesskaber i lokalsamfund. Opgaven er kompleks og selv den dygtigste direktion kan ikke styre og lede den opgave alene. Alle skal med – også den forreste medarbejder.

 

Derfor skal fokus være på, hvordan medarbejderne samarbejder på nye måder med borgere, virksomheder, frivillige og med hinanden, på tværs af siloer og med andre myndigheder. Det kræver gode samtaler mellem leder og medarbejdere – og de skal tage udgangspunkt i hverdagen med de ældre og børnene.

De stærkeste fortællinger i en organisation er dem, medarbejderne fortæller med eksempler fra hverdagen. Det er dér, man kan mærke, hvordan virksomhedens vision lever.

FOKUS

Drop at tale om kerneopgaven som noget, der hører hjemme i en lærebog. Tal i stedet med dine medarbejdere om, hvordan de arbejder i dagligdagen og hvorfor de gør, som de gør.

 

Resultatet er historiefortælling, som udvikler din organisation og dine medarbejderes måde at arbejde på.


Forudsætningen er, at organisationens teamledere er klædt på, så de kan lede og styre efter virksomhedens vision og strategier i dagligdagen.

 

Det er mit speciale at hjælpe med den proces. Og min erfaring er, at det virker i alle virksomheder, uanset branche, offentligt eller privat.

 

Lad mig give et eksempel: I det offentlige vokser kravet til kommunerne: de skal skabe mere velfærd for færre penge. Det er lederne, der skal få det til at ske. De skal drifte, men de skal også optimere samarbejde og processer, skabe velfærd sammen med andre og sikre, at plejecenteret og skolen dyrker fællesskaber i lokalsamfund. Opgaven er kompleks og selv den dygtigste direktion kan ikke styre og lede den opgave alene. Alle skal med – også den forreste medarbejder.

 

Derfor skal fokus være på, hvordan medarbejderne samarbejder på nye måder med borgere, virksomheder, frivillige og med hinanden, på tværs af siloer og med andre myndigheder. Det kræver gode samtaler mellem leder og medarbejdere – og de skal tage udgangspunkt i hverdagen med de ældre og børnene.

Jeg sætter gang i den samtale og jeg hjælper med at skabe en fælles retning i din organisation. Kerneopgaven vil stå så klart, at du ikke har behov for at bruge det ord igen!

 

YDELSER

Intern kommunikation skal skabe fælles retning for en organisation – det lykkes, når medarbejderne er i fokus.

 

 

Topledere skal kommunikere, så de bliver forstået

Jeg rådgiver om intern kommunikation. Mit fokus er på at oversætte visioner og værdier til strategi, der er til at styre efter. Jeg kan fx hjælpe med at finde organisationens grundfortælling eller lægge en plan for jeres interne kommunikation.

​​

Mellemledere skal vise retning for deres medarbejdere

Visualisering af en organisations vision, værdier og politikker bliver relevant, når fokus er på eksempler fra medarbejdernes hverdag. Jeg hjælper fx med at udvikle organisationens visionsplakat, der skal sætte gang i samtalen mellem ledere og medarbejdere om samarbejde og fælles retning. Det lykkes ved at sætte fokus på de gode eksempler på, hvordan medarbejdere løser konkrete opgaver.

Medarbejdere skal bære organisationens omdømme

Formidling af gode eksempler på samarbejde og fælles retning skaber engagement, ejerskab og vidensdeling på tværs af organisationen. Jeg finder de gode eksempler på, hvordan medarbejdere hver dag i praksis arbejder i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Og jeg formidler dem som tekst, lyd eller video.

YDELSER

Intern kommunikation skal skabe fælles retning for en organisation – det lykkes, når medarbejderne er i fokus.

Topledere skal kommunikere, så de bliver forstået

Jeg rådgiver om intern kommunikation. Mit fokus er på at oversætte visioner og værdier til strategi, der er til at styre efter. Jeg kan fx hjælpe med at finde organisationens grundfortælling eller lægge en plan for jeres interne kommunikation.

​​

Mellemledere skal vise retning for deres medarbejdere

Visualisering af en organisations vision, værdier og politikker bliver relevant, når fokus er på eksempler fra medarbejdernes hverdag. Jeg hjælper fx med at udvikle organisationens visionsplakat, der skal sætte gang i samtalen mellem ledere og medarbejdere om samarbejde og fælles retning. Retningen vil stå tydeligt, når samtalen handler om, hvordan medarbejdere løser konkrete opgaver.

Medarbejdere skal bære organisationens omdømme

Formidling af eksempler på samarbejde og fælles retning skaber engagement, ejerskab og vidensdeling på tværs af organisationen. Jeg finder historierne om, hvordan medarbejdere hver dag i praksis arbejder i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Og jeg formidler dem som tekst, lyd eller video.

 

OM

Jeg sikrer, at dine budskaber bliver forstået, og at din strategi giver mening for dine medarbejdere i deres hverdag.

Min ambition med Hviid Kommunikation er at få organisationsfortællinger til at leve og udvikle sig nedefra og op. Min erfaring er, at historiefortælling kan udvikle organisationer og ændre menneskers måde at arbejde på.

 

Jeg har udviklet og skærpet mit blik på ledelseskommunikation igennem knap 20 år med strategisk kommunikation, PR og projektledelse:

- som iværksætter med opbygningen af et testcenter for havvindmøller på Lindø. 

- med politisk kommunikation fra både Christiansborg og Bruxelles.

- i arbejdet med den borgernære velfærd og nye metoder til at styre og lede udviklingen i den offentlige sektor. Det var hos Kalundborg Kommune.

 

Jeg er uddannet journalist; jeg kan se en god historie og skære et budskab, så det fænger; Det bruger jeg til at lytte, oversætte og fortælle historier.

Jeg har arbejdet med mange, dygtige mennesker - her er, hvad nogle af dem synes om mig.

"Tea forstår komplekse organisationer og den kontekst, hun træder ind i. Hun sætter spor og laver strategisk kommunikation, som udstikker en retning qua de gode eksempler. Hun arbejder stringent, fokuseret og systematisk. Og så er hun vedholdende”.

Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg Kommune.

"Tea er en dygtig journalist og strateg. Hun kan overskue og formidle komplekse sammenhænge, og så er hun altid klar med en skarp analyse af, hvor vi er og hvad der skal til for at komme videre i projektet, selv når det går op ad bakke". 

Pui Ling Lau, COO Realdania.

"Tea har sikret, at vi har en skarp grundfortælling for de store forandringer, vi arbejder med på det specialiserede voksensocialområde. Hun har faciliteret arbejdet med en visionsplakat, som giver os fælles pejlemærker for godt samarbejde og viser, at hver enkelt medarbejder spiller en rolle for, at vi lykkes".

Lars Aarøe Hansen, voksenspecial- og psykiatrichef, Kalundborg Kommune

"Det er meget få, der som Tea kan komme helt ind til kernen i projektet. Der, hvor ikke alene jeg, men alle medarbejdere føler – ”ja, sådan er det”. Og derved bliver det  umærkeligt også ens egen fortælling. Det giver en helt særlig dynamik og løsner samtidig op for nye veje og løsninger, som inkluderer alle i organisationen – stor som mindre". 

Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister.

Du kan læse mit CV på LinkedIn.

KONTAKT

Ring eller skriv til mig for at få en snak om, hvad der skal til for at lave kommunikation, der kan mærkes helt ud i den yderste krog af din organisation.

 

Vi kan gå sammen, hele vejen fra jeres grundfortælling til formidling af medarbejdernes gode eksempler, eller vi kan arbejde sammen om at løse dele af jeres interne kommunikation.

Østerbrogade 88A, 3. th.

2100 København Ø

T. 6040 8000

E. th@hviidkommunikation.dk

CVR 4021 4488

  • LinkedIn - Grå Cirkel